Helplines ry kerää varoja kahdeksanluokkaiseen peruskouluun Malawiin​

Helplines ry:n tavoitteena on rakentaa kahdeksanluokkainen peruskoulu Muonan kylään. Uuden peruskoulun valmistuminen mahdollistaa vuosittain n. 500 lapsen oikeuden koulutuksen saamiseen. Rakennushankkeen lisäksi tavoitteenamme on tarjota oppilaille kouluruokailu, myös tällä tavoin voimme edesauttaa lasten oppimista.

Malawi sijaitsee Afrikan eteläisessä sisämaassa. Asukkaita arvioidaan olevan lähes 20 miljoonaa. Maailmanpankin vuoden 2018 tilaston (BKT) mukaan Malawi on maailman 3. köyhin maa. Malawin väestöstä lähes puolet on kouluikäisiä.  Alakoulu Malawissa on ilmainen mutta koulutarvikkeet ja –puvut sekä ruoan perheet maksavat itse.  Koulumenestykseen vaikuttavat valtavasti huutava pula kouluista, opettajista, kalusteista, kirjoista sekä muista oppimisvälineistä. Suuret jopa 120 oppilaan luokkakoot vaikuttavat myös huomattavasti tietojen ja uusien taitojen oppimiseen.

Muonan kylän alueella toimii lisäksemme toinen suomalainen yhdistys (Malawin lasten ja Nuorten avuksi ry),  jonka kanssa meillä on tällä hetkellä yhteinen tavoite. Tavoitteenamme on rakentaa Muonaan neljästä erillisestä koulurakennuksesta koostuva kahdeksan luokkainen peruskoulu. Alakoulun neljä luokkaa toimivat kahdessa rakennuksessa ja yläkoulun neljä luokkaa toisissa kahdessa rakennuksessa. Pyrimme saamaan  ensin alakoulun kaksi rakennusta valmiiksi mahdollimman pian, jonka jälkeen aloitamme yläkoulun rakennusten rakentamisen. Mahdollisuuksien mukaan rakennamme kaivon samalla ja myös kustannamme  oppilaiden kouluruokailun. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi teemme heidän kanssaan yhteistyötä, jotta lapset pääsisivät mahdollisimman nopeasti opiskelemaan ja vaikuttamaan omaan sekä yhteisönsä tulevaisuuteen. 

Kuvassa innokkaita Muonan kylän lapsia

Kuva Muonan koulualueen karttasuunnitelmasta. Nyt koulualueelle on jo rakennettu yksi koulurakennus Malawin lasten ja Nuorten avuksi ry:n toimesta. Tavoitteena ensi syksyyn mennessä saada myös toinen koulurakennuksista rakennettua. Alueelle lisäksi kaavailtu Eko WC:t, keittiö ja ruokala sekä iso leikkikenttä ja henkilökunnalle asuinrakennuksia. Kaivo on myös suunniteltu koulualueelle.

Osallistu tulevaisuuden rakentamiseen

Afrikkaa on luonnehdittu vuonna 2019 tulevaisuuden mantereeksi, jonka kehityksen suunta ratkaisee koko maailman tulevaisuuden. Yksi tehokkaimmista keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on väestönkasvuun vaikuttaminen. Lisäämällä kehittyvien maiden koulutuksen tasoa pystytään parantamaan maiden perhesuunnittelun laatua.

Afrikka mantereena tarvitsee ennen kaikkea kaupallista kehitystä ja yksityisten markkinoiden kasvamista. Rakentamalla kouluja voimme edistää tulevaisuuden liike-elämän kehitystä Afrikassa.  Afrikan maista lähes kaikki, mukaan lukien Malawi, ovat allekirjoittaneet tänä vuonna mantereen oman vapaakauppasopimuksen, joka edistää mantereen sisäistä kaupankäyntiä ja kitkee korruptiota.

Suomen valtio on budjetoinnut 20 milj. €  nykyiseen hallitusohjelmansa erilliseen Afrikka-strategiaan, jonka tarkoituksena on kehittää mantereen yksityisiä markkinoita.  Malawin ja sen naapurimaan Sambian alueella toimii jo yli 100 suomalaista yritystä kasvattamassa aluiden yksityisiä markkinoita.