Helplines ry

Suomalaisten yhdistysten hyväntekeväisyyshanke Malawissa jatkuu - ensimmäiset lapset ovat aloittaneet koulunkäynnin

Helplines ry   |   1.12.2020

Vantaalla vuonna 2019 perustetun Helplines ry:n tavoitteena on rakentaa kahdeksanluokkainen peruskoulu Muonan kylään Malawiin. Uuden peruskoulun valmistuminen mahdollistaa vuosittain n. 500 lapsen oikeuden koulutuksen saamiseen. Rakennushankkeen lisäksi Helplines ry:n tavoitteena on myös kustantaa koululaisten ruokailu edesauttaakseen lasten oppimista. Lasten koulutus on avainasemassa lapsityövoiman ja lapsiavioliittojen ehkäisyssä.  
 
Muonan koulurakennushanke on Helplines ry:n tämän hetkinen hyväntekeväisyyskohde. Jatkossa yhdistys tekee työtä myös suomalaislasten hyväksi. Yhdistys haluaa toiminnallaan rohkaista muita uskomaan, että suuretkin hankkeet voivat tapahtua pienellä porukalla.  
 
Helplines ry:n ja Malawin Nuorten Avuksi Ry:n koulunrakennusprojekti Etelä-Malawin kylässä Muonassa on ottanut suuria harppauksia eteenpäin, kun hankkeen ensimmäinen koulurakennus on saatu valmiiksi ja ensimmäiset 40 tyttöä ja 60 poikaa pääsivät aloittamaan koulutiensä.
 
Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi levinnyt koronavirus, sekä siitä johtuvat rajoitukset näkyvät valitettavasti myös Malawissa ja taudin ehkäisemiseksi esimerkiksi luokkakokoja on jouduttu pienentämään. Opiskelut aloitetaan rajoituksista johtuen porrastetusti, mutta kuitenkin niin, että ensimmäiset 200 lasta pääsisivät aloittamaan opintopolkunsa mahdollisimman turvallisesti ja mahdollisimman pian.   
 
Uuden koulurakennuksen rakentaminen on aloitettu 
 
Koulurakennukset muodostuvat kahdesta luokkahuoneesta, joiden välissä sijaitsevat opettajainhuoneet. Koulualueelle tullaan rakentamaan yhteensä neljä kaksiluokkaista koulurakennusta. Alueelle rakennetaan myös opettajien asunnot, eko-wc:t (tytöille ja pojille omansa) sekä kaivo. Hanke tulee mahdollistamaan koulunkäynnin n. 500:lle lapselle ja nuorelle.  
 
Hanke etenee rakennus kerrallaan ja seuraavaksi koulualueelle nousee toinen kaksiluokkainen rakennus alakoululaisille. Urakointi uutta luokkarakennusta varten on jo aloitettu ja se pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Valmistumisajankohta riippuu kuitenkin käytettävissä olevista resursseista.